Królowie polski

Królowie
Dynastie 
Galeria zdjęć

 

Król - tytuł monarszy; początkowo odnosił się tylko do władców frankijskich, następnie przyjął się dla wszystkich koronowanych głów; brzmienie tytułu pochodzi od imienia Karola Wielkiego, władcy państwa Franków; w późniejszym czasie nadanie tytułu królewskiego połączono z namaszczeniem przez papieża lub arcybiskupa; insygniami władzy królewskiej były: korona, jabłko, berło.

                                                                                                                                                autor: Damian Polewski