Bolesław I Chrobry

 • urodził się: 966 lub 967, zmarł: 1025
 • na tronie w latach 992-1025
 • piąty władca z dynastii Piastów
 • poprzednik: Mieszko I
 • następca: Mieszko II
 • syn Mieszka I i Dobrawy, córki księcia czeskiego Bolesława
 • żona
 1. NN, córka margrabiego Miśni Rygdaga
 2. NN, córka Gejzy, księżniczka węgierska
 3. Emnilda, córka Dobromira księcia zachodnio-słowiańskiego
 4. Oda, córka margrabiego Ekkeharda
 • dzieci z drugą żoną:
 1. Bezprym
 • dzieci z trzecią żoną:
 1. Mieszko II
 2. Otto
 3. Matylda, żona Świętopełka księcia kijowskiego
 • przydomek:

Chrobry oznacza: dzielny, odważny, wielki.

Bolesław ma na swoim koncie szereg zwycięstw militarnych i sukcesów dyplomatycznych, rozszerzył obszar państwa polskiego, wzmocnił jego autorytet na arenie międzynarodowej, jako pierwszy władca Polski koronował się na króla.

 

Władca prywatnie.

W 973 roku Bolesław jako siedmioletni chłopiec został oddany na dwór cesarski w charakterze zakładnika - gwaranta wierności Mieszka wobec cesarstwa. Los zakładnika, podobnie jak dobre stosunki Mieszka z cesarstwem, był niepewny. Wysłanie włosów chłopca po postrzyżynach do Rzymu miało mu zjednać opiekę papieża. Pobyt na dworze cesarskim trwał około 3 lat. Umożliwił Bolesławowi zetknięcie się z najwybitniejszymi przedstawicielami niemieckiej arystokracji, nawiązanie wielu przyjaźni. Pozwolił dostrzec atuty posiadania wykształcenia. Nie wiemy czy Bolesław potrafił czytać i pisać. Po powrocie do domu okazało się, że matka nie żyje (zmarła w 977 roku) a ojciec ma nową żonę. Przyjście na świat trzech przyrodnich braci zachwiało pozycją Bolesława. Prawdopodobnie doszło do konfliktu między synem a ojcem. Prawdopodobnie Bolesław został wysłany na dwór wuja do Pragi. Tam próbowano wykorzystać Bolesława w rozgrywkach politycznych z Mieszkiem. Obejmując władzę po śmierci ojca Chrobry wygnał macochę i przyrodnich braci. Był nieodrodnym przedstawicielem epoki. Miał ekstrawertyczny, bezwzględny i twardy charakter, tak dla obcych, jak i rodziny. Lekceważąc kościelne prawo małżeńskie, do którego przestrzegania brutalnie zmuszał poddanych, wygnał kolejne dwie żony. Bez skrupułów pozbawił najstarszego syna dziedzictwa i wysłał go do klasztoru we Włoszech. Na swego następcę przeznaczył swego ulubieńca, Mieszka. Podstępnie i haniebnie potraktował czeskiego kuzyna, księcia Bolesława Rudego. Zwabił go do Krakowa na spotkanie i oślepiwszy, zamknął w więzieniu na długie lata. Innym przykładem charakteru Bolesława może być jego postępowanie po zdobyciu Kijowa. Siostrę księcia ruskiego, Przecławę, uczynił swoją nałożnicą mimo, że wcześniej, bezskutecznie zresztą, starał się o jej rękę. Mimo wszystko wizerunek jego nie odbiega od portretów współczesnych mu książąt. Jego silna osobowość, odwaga i szerokie horyzonty umysłowe a także elastyczna, kiedy trzeba, postawa zjednywały mu podziw i szacunek współczesnych. Bolesław był czterokrotnie żonaty. Dwa pierwsze małżeństwa były nieudane, trwały bardzo krótko. Z pierwszą żoną Bolesław uzyskał rozwód po koło dwóch latach, z drugą rozstał się po roku, mimo, że urodziła mu syna Bezpryma. W 987 roku ożenił się z kobietą swego życia - Emnildą, córką Dobromira, księcia zachodnio-słowiańskiego. Przeżyli razem 30 lat, aż do śmierci Emnildy w 1017 roku. Dochowali się trojga dzieci, w tym ukochanego Mieszka. Być może pod wpływem żony Bolesław wysłał pierworodnego Bezpryma do klasztoru we Włoszech, przeznaczając mu karierę mnicha. Mieszko przygotowywany był do sukcesji po ojcu.