Bolesław II Szczodry (Śmiały)

 • urodził się: około 1042, zmarł: 1081 lub 1082
 • na tronie w latach 1058-1079
 • ósmy władca dynastii Piastów
 • poprzednik: Kazimierz Odnowiciel
 • następca: Władysław I Herman
 • syn: Kazimierza Odnowiciela i Dobronegi Marii
 • żona : nieznana
 • dzieci : Mieszko (poślubił nieznaną księżnę ruską), zamordowany w 1089
 • przydomek :
 1. Szczodry - uzyskał go już w następnym pokoleniu
 2. Śmiały - to określenie także występuje już u Galla. Bolesław był odważny zarówno w walce jak i w dyplomacji

 

Władca prywatnie.

Bolesław przyszedł na świat w 1040 roku z małżeństwa zawartego z politycznego rozsądku przez Kazimierza z księżną ruską Dobronegą. W XI wieku na dworze książąt polskich panował zwyczaj kształcenia synów. Z pewnością również książę Bolesław otrzymał należyte wykształcenie, uzupełnione biegłością w boju i łowach. Jak jego poprzednicy, ćwiczył się w boju i dyplomacji przy boku ojca. W 1069 roku zawarł małżeństwo z nieznaną z imienia księżniczką. Ze związku tego narodził mu się syn Mieszko. W 1089 roku, Mieszko, wezwany z Węgier na dwór stryja Władysława Hermana, został zamordowany. Bolesław był wielką indywidualnością. Mamy o nim sporo informacji źródłowych, ale historycy odnoszą się do nich ostrożnie i do tej pory toczą się spory o ocenę tej postaci. Bolesław wzbudzał kontrowersyjne uczucia i opinie również w czasach sobie współczesnych. Każde następne pokolenie miało inne spojrzenie na jego osobowość. Najbliższy władcy kronikarz, Gall Anonim, ocenia Bolesława pozytywnie, choć surowo traktuje jego szczodrobliwość i wielki gest pański (w opinii ówczesnego rycerstwa było to przymiotem wzorowego monarchy). Bolesław opisywany jest jako człowiek śmiały, wojowniczy, odznaczający się dzielnością w boju. W prowadzeniu polityki wielokrotnie wykazał się elastycznością i głęboką mądrością. Dopiero w XIV wieku przy imieniu Bolesława pojawia się przydomek - Groźny. Jest to związane z odmienną niż w XII wieku i obecnie, oceną sporu króla z biskupem Stanisławem, którego król miał zabić osobiście w ataku wściekłości, w dodatku na stopniach ołtarza. Pojawiły się wtedy opinie o niezrównoważeniu psychicznym i ograniczonej poczytalności władcy. Nie ma jednak podstaw do takiej oceny. Opinie te odrzucone zostały w późniejszym okresie. Bolesław miał z pewnością naturę gwałtowną, był porywczy, a jednocześnie próżny i pyszny. Jego energia i aktywność znajdowały ujście w zręcznie prowadzonej polityce międzynarodowej i przynosiły znaczne sukcesy. W pewnym momencie jednak władca napotkał na opór wewnętrzny kraju i doszło do wygnania króla. Bolesław uciekł na Węgry, gdzie wkrótce nagle umarł. Przypuszczalnie został zamordowany ( rok 1081 lub 1082).