Bolesław Kędzierzawy

 • urodził się: 1125 (lub 1122), zmarł: 1173
 • na tronie w latach: 1146 - 1173
 • trzynasty władca dynastii Piastów
 • poprzednik: Władysław Wygnaniec
 • następca: Mieszko III Stary
 • syn Bolesława Krzywoustego i Salomei, hrabianki Bergu
 • żony:
 1. ruska księżniczka Wierzchosława (1137), córka Wsiewołoda Mścisławicza, księcia Wielkiego Nowogrodu
 2. Maria (1160 ?) - pochodzenie nieznane.
 • dzieci z pierwszą żoną:
 1. Bolesław (zmarł w 1172 roku)
 • dzieci z drugą żoną:
 1. Leszek, książę mazowiecki 1173-1186
 • przydomek:

zwany Kędzierzawym od swych kręconych włosów

Władca prywatnie.

Bolesław był czwartym synem księcia Bolesława Krzywoustego, a trzecim jakiego miał Krzywousty z księżną Salomeą. W wieku 13 lat został wyznaczony przez opozycję możnowładczą na przyszłego władcę. Zdobycie władzy zawdzięczał nie tyle własnym zdolnościom i zasługom co poparciu możnych oraz współdziałaniu z braćmi. Pierwsza żona Bolesława, księżniczka Wierzchosława przybyła do Polski mając około 10 lat. Po dojściu do pełnoletności poślubiła księcia polskiego. Syn zrodzony z tego małżeństwa, książę Bolesław, zmarł jeszcze za życia ojca. Drugą żoną Bolesława Kędzierzawego była nieznana nam bliżej Maria. Ze związku tego narodził się syn Leszek. Był on słabego zdrowia i nie wróżono mu długiego życia. Przed śmiercią Bolesław przekazał mu we władanie dzielnicę kujawsko-mazowiecką powierzając opiekę nad nim jego bratu, Kazimierzowi.