Galeria 1

Portrety Królów

Aleksander August II Mocny August III Wettin
Bolesław Chrobry Bolesław Krzywoustny Bolesław Kędzierzawy
Bolesław II Szczodry Henryk Walezy Jadwiga
Jan Kazimierz Jan Olbracht Jan Sobieski
Kazimierz Jagielończyk Kazimierz Sprawiedliwy Zygmunt August
Zygmunt Stary Michał Korybut Wi¶niowiecki Miszko I
Mieszko II Mieszko Stary Przemysłm II
Stanisław August Poniatowski Stanisław Leszczyński Stefan Batory
Władysław Łokietek Władysław Herman Władysław IV
Władysław Jagiełło Władysław III Warneńczyk Władysław Wygnaniec
Zygmunt III Waza