Kazimierz Odnowiciel

 • urodził się: 1016 zmarł: 1058
 • na tronie w latach 1034-1058
 • siódmy władca dynastii Piastów
 • poprzednik: Mieszko II
 • następca: Bolesław Śmiały
 • syn: Mieszka II i Rychezy
 • żona: Dobronega Maria, córka Włodzimierza, wielkiego księcia kijowskiego
 • dzieci:
 1. Bolesław Śmiały
 2. Władysław I Herman
 3. Świętosława (Swatawa), żona Wratysława II, księcia czeskiego
 4. syn nieznany
 5. syn nieznany
 • przydomek:
 1. Odnowiciel: odbudował i wzmocnił państwo po kryzysie wewnętrznym i klęskach zewnętrznych lat 30-tych XI wieku.
 2. Mnich: Kazimierz miał być rzekomo przeznaczony do stanu duchownego.

 

Władca prywatnie.

Urodził się w 1016 roku jako syn następcy tronu, Mieszka, a wnuk Bolesława Chrobrego. Jego matka, Rycheza, była wnuczką cesarza Ottona II. Nadanie Kazimierzowi drugiego, cesarskiego imienia Karol, można wiązać z ambicjami politycznymi ówczesnego dworu książąt polskich. Zarówno rodzice, jak i dziadek Bolesław planowali dla młodego księcia wspaniałą przyszłość. Kazimierz otrzymał staranne wykształcenie. W wieku 10 lat powierzono go nauczycielom. Młody książę posiadł umiejętność czytania i pisania, poznał łacinę, a sądząc z opinii Galla Anonima, interesował się literaturą. Wokół wykształcenia Kazimierza narosły pewne mity. W XIII wieku kultura dworów książęcych upadła tak nisko, że umiejętność pisania i czytania uważano za domenę duchownych. Średniowieczni kronikarze uważali więc, że Kazimierz był przygotowywany do stanu duchownego. Kazimierz był silnie związany z matką. Często ulegał jej woli, był pod wpływem jej ambitnych planów i wielokrotnie korzystał z jej pomocy. Potrafił jednak również działać samodzielnie. Wykazywał się dużym rozsądkiem i trzeźwą oceną sytuacji politycznej. Ulegając pozornie cesarzowi realizował własne cele polityczne. Dostosowywał cele do aktualnych możliwości. Preferował realne osiągnięcia nad ryzykownymi wyczynami. Przyjmował pokornie cesarskie upomnienia, składał dary na dworze cesarza Henryka, a przy lada okazji wzmacniał swoje stanowisko. Wykorzystując koneksje rodzinne tworzył w Niemczech środowisko przyjaznych Polsce arystokratów, korzystając z ich wsparcia dla swoich dyplomatycznych zabiegów. Około roku 1041-42 Kazimierz Odnowiciel poślubił Marię Dobronegę. Małżeństwo to miało przypieczętować sojusz z Rusią Jarosława Mądrego. Dobranega urodziła czterech synów, gwarantujących kontynuację rodu. Dwóch z nich, Bolesław i Władysław, zasiadło na tronie polskim. Córka Świętosława została wydana za księcia czeskiego.