Ludwik Andegaweński

 • urodził się: 1326, zmarł: 1382
 • na tronie w latach 1370 - 1382
 • dynastia Andegaweńska
 • poprzednik: Kazimierz Wielki
 • następca: Jadwiga (i jej mąż Władysław Jagiełło)
 • syn Elżbiety Łokietkówny i króla Węgier Karola Roberta
 • żony :
 1. Małgorzata Luksemburg, córka cesarza Karola IV i Marii de Valois
 2. Elżbieta, córka Stefana Bośniackiego i Elżbiety, księżniczki inowrocławskiej
 • dzieci:
 1. Maria, zmarła w niemowlęctwie
 2. Katarzyna, zmarła wcześnie
 3. Maria, żona Zygmunta Luksemburskiego, cesarza rzymskiego, króla czeskiego i węgierskiego
 4. Jadwiga, królowa polska, żona Władysława Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski
 • przydomki:
 1. Andegaweński - nazwa dynastii, której był przedstawicielem
 2. Węgierski - był królem Węgier, dla zaznaczenia obcokrajowca na tronie polskim
 3. Wielki - takim przydomkiem obdarzono go na Węgrzech, bowiem zalicza się do najznakomitszych monarchów tego kraju

 Władca prywatnie.

Ludwik Andegaweński urodził się w 1326 roku jako syn króla Węgier, Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny, siostry Kazimierza Wielkiego. Zgodnie ze zwyczajem dworu andegaweńskiego, otrzymał staranne wykształcenie. Znał się na literaturze, interesował się astronomią, posiadał także zasobną bibliotekę. Według opisów ówczesnych kronikarzy był "słusznego wzrostu, o wyniosłym spojrzeniu, z brodą i włosami kędzierzawymi, pogodnym obliczem, o wydatnych wargach". Był chorowity, raczej słabego zdrowia. Uchodził za bardzo przystojnego. Ożenił się z miłości z Elżbietą, córką Stefana Bośniackiego. Ludwik był człowiekiem dużego formatu. Mądry i zdecydowany, dobry administrator i zręczny dyplomata, słynął z pobożności - podobno dwieście razy dziennie odmawiał modlitwę Zdrowaś Mario. Był bardzo przywiązany do swej matki i zawsze liczył się z jej zdaniem. Nie miał synów. Z trzech córek najstarsza zmarła młodo, a dwóm kolejnym starał się zapewnić tron polski i węgierski. Król Ludwik Andegaweński zmarł w 1282 roku. Pochowany został w nekropolii królów węgierskich w Białogrodzie.