Królowie

Aleksander August II Mocny August III Wettin
Bolesław Chrobry Bolesław Krzywoustny Bolesław Kędzierzawy
Bolesław Szczodry Henryk Walezy Jadwiga
Jan Kazimierz Jan Olbracht Jan Sobieski
Kazimierz Jagielończyk Kazimierz Odnowiciel Kazimierz Sprawiedliwy
Kazimierz Wielki Ludwik Andegaweński Michał Korybut Wi¶niowiecki
Mieszko I Mieszko II Mieszko Stary
Przemysł II Stanisław August Poniatowski Stanisław Leszczyński
Stefan Batory Wacław II Wacław III
Władysław Herman Władysław IV Władysław Jagiełło
Władysław Warneńczyk Władysław Wygnaniec Władysław Łokietek
Zbigniew Zygmunt August Zygmunt Stary
Zygmunt Waza