Mieszko III Stary

 • urodził się: 1126 lub 1127, zmarł: 1202
 • na tronie w latach 1173-1177, 1199(?) - 1202
 • czternasty władca z dynastii Piastów
 • poprzednik: Bolesław Kędzierzawy
 • następca: Kazimierz Sprawiedliwy
 • syn Bolesława Krzywoustego i Salomei, hrabianki Bergu
 • żony:
 1. Elżbieta, córka Almosa króla Węgier
 2. Eudoksja, córka Izasława wielkiego księcia kijowskiego
 • dzieci z pierwszą żoną:
 1. Odon (zmarł w 1194 roku), książę wielkopolski
 • dzieci z drugą żoną:
 1. Bolesław, książę kujawski (zmarł w 1195 roku)
 2. Mieszko, książę kaliski (zmarł w 1193 roku)
 3. Władysław III Laskonogi (zmarł w 1231 roku), żona Łucja, księżniczka z Rugii
 4. Anastazja, żona Bogusława księcia szczecińskiego
 5. trzy córki, żony księcia czeskiego, lotaryńskiego i saskiego
 • przydomek:

zwany Starym dla odróżnienia od syna, również Mieszka

 

Władca prywatnie.

Mieszko urodził się około 1126 roku jako piąty syn Bolesława Krzywoustego. Jako jeden z młodszych synów, nie był traktowany jak następca tronu ojca. Dopiero testament przewidywał przekazanie mu władzy według kolejności. Od wczesnej młodości wykazywał Mieszko zdolności polityczne, wytrwałość i upór oraz umiejętność przewidywania. Był porywczy i popędliwy. Stosunki z braćmi układały się nieźle, być może ze względu na brak zdecydowania Bolesława i brak ambicji politycznych Henryka. Około 1140 roku poślubił Elżbietę węgierską, która urodziła mu syna Odona. Z drugą żoną, księżniczką kijowską Eudoksją, miał co najmniej trzech synów i kilka córek. Wyraźnie faworyzował synów z tego małżeństwa, co doprowadziło do konfliktu z pierworodnym Odonem. Jego życie nie było zbyt szczęśliwe, spór z najstarszym synem, przedwczesna śmierć trzech innych synów i ciągłe walki o władzę nie dały mu szczęścia. Większość życia spędził w Wielkopolsce, a w ostatnich latach swoją rezydencję miał prawdopodobnie w Kaliszu. Ufundował tam kolegiatę Świętego Pawła, która miała się stać się miejscem pochówku księcia i jego rodziny. Gdy zmarł w 1202 roku pochowano go tam u boku wcześniej zmarłego syna, Mieszka. Grobowce ich odkryto w czasie wykopalisk na terenie grodu kaliskiego.