Władysław I  Łokietek

 • urodził się: około 1260, zmarł: 1333
 • na tronie w latach: 1314 - 1333
 • dynastia Piastów
 • poprzednik: Wacław III
 • następca: Kazimierz Wielki
 • syn Kazimierza I, księcia kujawskiego, łęczycko-sieradzkiego i Eufrozyny, córki Kazimierza I, księcia opolskiego
 • żona:
 1. Jadwiga Kaliska, córka Bolesława Pobożnego, księcia kaliskiego i wielkopolskiego (1293 rok)
 • dzieci:
 1. Kunegunda, żona Bernarda, księcia świdnickiego i Rudolfa, elektora saskiego
 2. Stefan - zmarły w dzieciństwie
 3. Władysław - zmarły w dzieciństwie
 4. Elżbieta, żona Karola II Roberta, króla Węgier
 5. Kazimierz III Wielki
 6. Jadwiga
 • przydomek:

Łokietek, Łokieć - familiarne określenie władcy niewielkiego wzrostu

 

Władca prywatnie.

Władysław Łokietek urodził się przypuszczalnie w 1260 roku. Był synem księcia kujawskiego i łęczycko-sieradzkiego, Kazimierza I oraz Euforyzmy, córki Kazimierza I księcia opolskiego. Jego kariera polityczna jest imponująca. Z księcia o lokalnym znaczeniu stał się królem Polski. Zawdzięczał to sprzyjającym okolicznościom, ale i wyjątkowym cechom swojej osobowości. Łokietek nigdy nie rezygnował z wyznaczonego celu, był cierpliwy i wytrwały. Mimo braku talentu politycznego, potrafił wyciągać wnioski z popełnionych błędów i z biegiem czasu wyrósł na zręcznego polityka. Patriotyzm i osobistą dzielność łączył z łagodnością, skromnością i cierpliwością. Jego małżeństwo z Jadwigą, córką księcia Bolesława kaliskiego, było wzorem dla poddanych. Pobożny Łokietek przeżył ze swą żoną 40 lat, dochowując się dwóch córek i syna Kazimierza. Łagodność i cierpliwość pozwoliła mu na trwałe skupić wokół siebie zwolenników zjednoczenie. W sytuacji, gdy jedność państwa była krucha stanowiło to dowód przezorności politycznej. Autorytet władzy centralnej trzeba było budować od podstaw. Władysław Łokietek pochowany został w katedrze krakowskiej, gdzie do dziś podziwiać możemy sarkofag z jego wizerunkiem.