Władysław II Wygnaniec

 • urodził się: 1105, zmarł: 1159
 • na tronie w latach: 1138 - 1146
 • dwunasty władca dynastii Piastów
 • poprzednik: Bolesław Krzywousty
 • następca: Bolesław Kędzierzawy
 • syn Bolesława Krzywoustego i Zbysławy księżniczki kijowskiej
 • żona:
 1. Agnieszka Austriaczka, siostra cesarza Konrada III (wnuczka Henryka IV), córka margrabiego Austrii Leopolda
 • dzieci:
 1. Bolesław Wysoki, książę śląski
 2. Mieszko Plątonogi, książę opolski i raciborski
 3. Konrad, książę głogowski, biskup Bambergii
 4. Ryksa, żona króla Kastylii Alfonsa VII, hrabiego Prowansji, potem hrabiego Everstein
 • przydomek :

wskutek konfliktu z braćmi i przegranej wojny uciekł z Polski do Niemiec, gdzie pozostał aż do śmierci

Władca prywatnie.

Władysław był najstarszym, pierworodnym synem Bolesława Krzywoustego i Zbysławy, księżniczki kijowskiej. Matka wcześnie osierociła chłopca i jego młodszą siostrę (Władysław miał wtedy zaledwie 3 lata). Gdy miał lat 10, jego ojciec poślubił Salomeę, która wkrótce obdarzyła męża licznym potomstwem. Władysław był wyróżniany przez ojca i traktowany jako następca tronu, wprawiał się przy ojcu do zajęć władcy. Świetne małżeństwo, jakie zawarł w 1125 roku z Agnieszką, wnuczką cesarza Henryka IV, umocniło jego pozycję. Jednak rywalizacja między nim, a drugą żoną ojca i jej synami osłabiła tę pozycję, a w efekcie doprowadziła do jego upadku. Władysław był zręcznym politykiem, szukającym wzorców w przeszłości, człowiekiem ambitnym i twardym. Nie odniósł jednak znaczących sukcesów. Legendy mówią, że jego żona Agnieszka, była "złym duchem", namawiającym męża do walki z braćmi i okrutnych czynów. Niewątpliwie była ona zwolenniczką silnej władzy książęcej. Była bardzo dumna, co nie zyskiwało jej sympatii otoczenia. Prawdopodobnie jednak to, co czynił Władysław, było wynikiem jego własnych dążeń i przekonań. Synowie tej pary mieli kontakt z polityką od najmłodszych lat. Był to zresztą zgodne z tradycjami na dworze. Synowie w pełni popierali politykę ojca. Po jego śmierci

władali Śląskiem i antagonizm między najstarszą linią Piastów, a młodszymi liniami pogłębiał się.