Władysław III Warneńczyk

  • urodził się: 1424, zmarł: 1444
  • na tronie w latach 1434 - 1444
  • drugi władca dynastii Jagiellonów
  • poprzednik: Władysław Jagiełło
  • następca: Kazimierz Jagiellończyk
  • syn Władysława Jagiełły i księżnej Zofii Holszańskiej
  • żona : nie miał
  • dzieci : nie miał
  • przydomek :

pochodzi od nazwy miasta Warna, gdzie król Władysław dowodził wojskami węgierskimi przeciw Turkom i gdzie zginął

 

 Władca prywatnie.

Władysław Warneńczyk był synem Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. Przyszedł na świat w 1424 roku, kiedy tracono już nadzieję, że sędziwy król doczeka się męskiego potomka. Matka jego miała wtedy zaledwie około 18 lat. Król ojciec niezwykle szczęśliwy, cały dzień spędził w Kościele dziękując Bogu za syna. Uroczysty chrzest królewicza odbył się w Krakowie, a ojcem chrzestnym został papież Marcin. Niewiele mamy informacji o osobowości Władysława, żył zbyt krótko. Wydaje się, że był podatny na wpływy, a gdy pojawiła się możliwość podjęcia samodzielnej decyzji, brak doświadczenia zaowocował niedojrzałą oceną sytuacji i straceńczym pomysłem. Na pewno był Władysław człowiekiem odważnym, o duszy przepojonej ideałami rycerskimi. Był młodym, skromnym człowiekiem, miłym w obejściu, choć niezbyt wielkiej urody. Nie miał żony, jego planowane małżeństwo z Elżbietą nie doszło do skutku. Jest zresztą wiele informacji świadczących o tym, że wolał raczej towarzystwo mężczyzn niż kobiet. Zginął, nie pozostawiwszy potomka. Na Węgrzech uczczono go, zbudowanym w 1935 roku, mauzoleum.